Aansprakelijkheid van koper en verkoper

De op bosverkoop.nl weergegeven informatie blijft de verantwoordelijkheid van de verkoper van het betreffende bosperceel. Bosverkoop.nl streeft naar weergave van correcte gegevens, maar kan geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden ten aanzien van die gegevens of de weergave van die gegevens aanvaarden.

Bosverkoop.nl kan weigeren om tot plaatsing op de website over te gaan. 

Verantwoordelijkheid van de verkoper

waarborgen van de juistheid en volledigheid van uw op de website geplaatste gegevens,
ons tijdig doorgeven dat het bosbezit niet langer te koop is of niet langer te koop is tegen de condities die u door de geplaatste gegevens aangeeft,
wijzigingen en aanvullingen in de gegevens steeds schriftelijk aan ons door te geven.

 

Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden Bosverkoop.

 

Deze voorwaarden zijn met ingang van 01-05-2019 van toepassing op het gebruik – op welke wijze dan ook - van de website Bosverkoop.nl (pc, laptop, smartphone of andere communicatieapparatuur), op alle op of door Bosverkoop.nl aangeboden diensten, op alle op of door Bosverkoop.nl aangegane overeenkomsten en overeenkomsten, aangegaan door de onderneming, waarvan Bosverkoop.nl deel uitmaakt voor zover deze op enige wijze betrekking hebben op of zich uitstrekken over Bosverkoop.nl.

Door bezoek aan of gebruik van de website bosverkoop.nl of daarop aangeboden diensten, advertenties etc, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Bosverkoop.nl gaat er van uit dat u met deze voorwaarden bekend bent en adviseert om daarvan kennis te nemen voorafgaande aan het gebruik van de website. Bosverkoop.nl gaat er tevens van uit dat u kennis neemt van wijzigingen van deze voorwaarden; een wijziging is herkenbaar aan de in de eerste regel opgenomen datum.

Gebruik van de website is vrij toegankelijk indien dat plaatsvindt conform algemeen maatschappelijk aanvaarde normen en niet conflicterend met wettelijke bepalingen. Bij gebruik door minderjarigen wordt ervan uitgegaan dat toestemming daarvoor is verleend door de wettelijke vertegenwoordiger dan wel dat het gaat om handelingen die in het maatschappelijk en dagelijks verkeer als gebruikelijk door een minderjarige worden beschouwd.  Bosverkoop.nl is gerechtigd om gebruik van de website of daarop aangeboden diensten te ontzeggen als de belangen van bosverkoop.nl daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij misbruik van de website of overmatige belasting daarvan. 

 

Bosverkoop.nl of de onderneming, waarvan Bosverkoop.nl deel van uitmaakt, sluit iedere aansprakelijkheid voor gebruik van de website bosverkoop.nl uit alsmede de aangeboden diensten door bosverkoop.nl of door adverteerders en is op generlei wijze aansprakelijk voor welke handeling dan ook tussen kopers en verkopers en alle door hen verstrekte informatie en is voorts niet aansprakelijk voor transacties tussen kopers en verkopers, die (mede) tot stand zijn gekomen door gebruik van de website bosverkoop.nl. Bosverkoop.nl kan weigeren tot plaatsing van advertenties over te gaan en is niet gehouden om daarvan gedetailleerd te berichten. Bosverkoop.nl zal de privacy van adverteerders zoveel als in redelijkheid mogelijk is in achtnemen. Adverteerders zijn en blijven echter zelf aansprakelijk voor de privacy en dragen daarvoor zelf het risico, indien zij gegevens en informatie beschikbaar stellen.   

AVG, cookies.

Bosverkoop is een advertentieplatform en verwerkt alleen gegevens van adverteerders voor zover dit nodig is voor het adverteren op bosverkoop.nl. Voor zover er sprake is van cookies, worden deze alleen voor functionele doeleinden van de website gebruikt. Indien u de site bezoekt, geeft u daarmee aan akkoord te gaan met het cookie gebruik voor functionele doeleinden

 

Bosverkoop.nl
Postbus 1,
6243 ZG Geulle
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga naar boven